1 Załóż z góry, że wszystko jest chronione

Wszystkie pliki zawierające utwory muzyczne, artykuły, kompozycje graficzne, podobnie jak i inne dzieła artystyczne zamieszczone na stronach WWW lub pobierane za pomocą łączy internetowych, podlegają ochronie przewidzianej prawem autorskim. Głównym celem tej dziedziny prawa jest ochrona szeroko pojętych dzieł autorów, przed ich kradzieżą i wykorzystaniem bez zezwolenia lub wbrew warunkom zezwolenia twórcy. Ochronie podlega twórca nie tylko powszechnie znany, którego utwory są publikowane w dużym nakładzie, lecz każdy, którego prawa do utworu zostały w jakikolwiek sposób naruszone.

Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności i nie musi nawet umieszczać w internecie informacji o prawach autorskich. Do utworu zamieszczonego w internecie przysługują prawa autorskie osobiste i prawa autorskie majątkowe. Nikt inny, poza autorem, nie może przypisywać sobie prawa do występowania jako twórca danego artykułu, grafiki czy strony WWW. Istotą majątkowych praw autorskich jest to, że twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji (również do udostępniania go za darmo) oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów na legalne korzystanie z treści znalezionych w internecie.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz PIĘĆ pozostałych cennych porad.