Czy można zmienić nazwisko, jeśli jest ono ośmieszające

Nazwisko i imię objęte są szczególną ochroną, dlatego z zasady nie można ich zmienić dla własnego widzimisię. Tylko wyjątkowo gdy zaistnieją szczególne okoliczności, przepisy dopuszczają taką możliwość. Kierownik urzędu stanu cywilnego ma obowiązek uwzględnić wniosek o zmianę, jeżeli spełnione będą przesłanki pozytywne oraz nie wystąpią przesłanki negatywne określone w przepisach. Przesłanki pozytywne zostaną spełnione, jeżeli wniosek o zmianę nazwiska złożyła osoba uprawniona oraz wniosek został uzasadniony ważnymi powodami. O zmianę imienia lub nazwiska może wystąpić obywatel polski, bezpaństwowiec, który ma miejsce pobytu stałego, oraz uchodźcy. Przepisy wskazują tylko przykładowo, jakie ważne powody mogą uzasadniać zmianę imienia lub nazwiska. Zmianę uzasadnia np. nazwisko ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się:

Z jakich innych przyczyn można starać się o zmianę nazwiska

Kiedy wniosek o zmianę nazwiska zostanie uznany za niedozwolony

Jakich czynności należy dokonać, aby uzyskać zmianę nazwiska

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zmienić imię lub nazwisko.