1 Sprawdź, czy dochód na osobę daje prawo do obniżenia czynszu

Najemca mieszkania należącego do gminy może wnioskować o obniżkę czynszu pod warunkiem, że ma odpowiednio niskie dochody. Zanim złoży wniosek, musi sprawdzić, czy dochody na członka jego gospodarstwa domowego umożliwiają skorzystanie z obniżki. Mniej zapłacą najemcy, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza wskazanego w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego lub w zarządzeniu wojewody. Obniżka przyznawana jest na okres dwunastu miesięcy, natomiast na wniosek najemcy może zostać udzielona na jeszcze dalsze kolejne okresy dwunastomiesięczne.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu poznasz kolejne kroki:

- Ustal, jakie dochody gmina bierze pod uwagę, decydując o obniżce

- Dołącz do wniosku zaświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie

- Zorientuj się, kiedy gmina może nie przyznać wnioskodawcy obniżki

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak płacić niższy czynsz w lokalach z zasobów gminy.