W tym roku samorządowe kolegia odwoławcze obchodzą dwudziestolecie istnienia. Powstały one na mocy ustawy z 8 marca o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16, poz. 95). To właśnie wraz z wejściem w życie ustawy tworzącej samorząd terytorialny powstały pierwsze samorządowe kolegia odwoławcze. Na podstawie art. 81 powołanej ustawy kolegium odwoławcze przy sejmiku województwa orzekało w składach trzyosobowych w sprawach odwołań od indywidualnych decyzji administracyjnych wydawanych przez wójta lub burmistrza w zakresie zadań własnych gmin. Liczbę członków kolegium odwoławczego określał sejmik. Członkowie byli powoływanie na okres kadencji sejmiku. Dzisiaj po dwudziestu latach funkcjonowania kolegia odwoławcze są wyspecjalizowanymi organami rozpatrującymi odwołania od decyzji wydawanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Obecnie jest 49 takich podmiotów.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Decyzji i postanowień

Uprawnień kolegiów

Co może organ odwoławczy

Organizacji SKO

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak przebiega postępowanie przed kolegium odwoławczym.