1 Podpisujemy umowę spółki u notariusza

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać zawiązana przez jedną lub więcej osób. Celem wspólnego przedsięwzięcia może być każdy cel prawnie dopuszczony. Nie jest dopuszczalne zawiązanie spółki z o.o. przez inną jednoosobową spółkę z o.o. Prawo wymaga dla zawiązania spółki formy aktu notarialnego, w tym celu należy umowę spółki przygotować razem z notariuszem. W umowie powinny znaleźć się istotne elementy spółki, tzn. firma (nazwa), siedziba firmy, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, informacje, czy wspólnik ma prawo do posiadania więcej niż jednego udziału, liczba oraz wartość nominalna udziałów, które są objęte przez poszczególnych wspólników, oraz czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz kolejne kroki:

- Określamy wysokość kapitału zakładowego i wnosimy wkłady

- Powołujemy organy spółki i określamy sposoby reprezentacji

- Kompletujemy dokumenty i zgłaszamy spółkę do KRS

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak utworzyć spółkę z o.o.