ORZECZENIE

Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał wyrok, w którym uznał, że można domagać się naprawienia szkody spowodowanej przewlekłością postępowania, nawet jeżeli nie została wcześniej złożona skarga na przewlekłość. Podstawą roszczenia może być art. 417 kodeksu cywilnego, który przewiduje odpowiedzialność Skarbu Państwa. Zdaniem sądu zakończenie postępowania po upływie ośmiu lat uniewinnieniem od zarzucanego czynu jest następstwem nieefektywnego prowadzenia sprawy, braku staranności procesowej, co wypełnia przesłanki bezprawności przewidzianej art. 417 k.c.

Sygn. akt I ACa 620/07