Funkcjonujący dziś załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów zawiera 94 przedsięwzięcia. Nie ma wśród nich ani hoteli, ani pensjonatów, ani centrów pobytowych dla sportowców. A przecież od dawna wiadomo, że same stadiony nie wystarczą do przeprowadzenia Euro 2012. Oprócz inwestycji publicznych i samorządowych gros projektów muszą przygotować i sfinansować prywatni przedsiębiorcy. Tylko kto i na jakiej podstawie ma decydować, jakie prywatne inwestycje należy wpisać do rozporządzenia? Na razie nie rozstrzyga tego ani obecna ustawa, ani projekt noweli. Czy będzie więc wielkie narodowe losowanie, które o tym zdecyduje.