Wynikają one nie tylko z ostrożności sędziów, lecz także z przestrzegania zasady, aby nie tworzyć luk, nie pogarszać złego prawa. Wczorajsza rozprawa była szczególnie ważna - dotyczyła obiektywizmu sędziowskiego. Sędzia stronniczy w każdym przypadku wypacza konstytucyjną gwarancję praw i wolności obywatelskich. Obiektywizm to także przestrzeganie zasady, że sędzia nie może orzekać dwa razy w tej samej sprawie. To podstawowa gwarancja sędziowskiej niezawisłości.