Zakazuje prowadzenia jednocześnie więcej niż jednej kontroli w tym samym zakładzie. Ogranicza też czas trwania kontroli. Takich zmian oczekiwali właściciele firm. Ale liczyli również na to, że nowe przepisy ułatwią im uzyskanie wymiernej rekompensaty za szkody poniesione w wyniku kontroli naruszających prawo. I choć do znowelizowanej ustawy wprowadzono przepisy o odszkodowaniach, to jednak są one wyjątkowo nieprecyzyjne. W praktyce, jak wynika z naszego sondażu, budzą one wątpliwości nie tylko wśród przedsiębiorców. Jeszcze raz okazało się, że ustaw nie można naszpikować dobrymi intencjami. Przepisy, zwłaszcza przepisy o wolności gospodarczej, muszą dostarczać przedsiębiorcom konkretów, a nie miraży odszkodowania.