Sejm przyjął wszystkie senackie poprawki do ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Najistotniejszą jest zwolnienie premii termomodernizacyjnej, remontowej i kompensacyjnej od podatku dochodowego od osób fizycznych.

- Podnosiliśmy, że brak zwolnienia spowoduje, że część premii wróci do budżetu. Cieszy, że Senat podzielił naszą opinię - ocenia pos. Witold Klepacz (Klub Poselski Lewica).

Nowością będzie możliwość dofinansowania z budżetu remontu najstarszych budynków. O przyznanie dofinansowania w formie premii remontowej mogą się ubiegać nie tylko spółdzielnia, TBS, wspólnota z większościowym udziałem osób fizycznych, ale też osoba fizyczna. Warunkiem uzyskania premii będzie osiągnięcie podczas remontu określonego poziomu oszczędności energii cieplnej, niższego niż przy termomodernizacji. Oszczędności musi wykazać audyt. Premię będzie można przeznaczyć na remont budynku, wymianę okien lub remont balkonów oraz instalacje i urządzenia wymagane.

Wprowadzono jednak ograniczenie. Premię remontową będzie można otrzymać tylko w przypadku remontu budynku wielorodzinnego, którego użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 r. To oznacza, że budynki z wielkiej płyty nie zostaną objęte pomocą.

- Premia termomodernizacyjna będzie dostępna dla wszystkich budynków, czyli wszystkich właścicieli, którzy wystąpią z wnioskami, natomiast remontowa może dotyczyć tylko domów sprzed 1961 roku - wskazuje Piotr Styczeń, wiceminister infrastruktury.

Inwestor będzie mógł przeznaczyć premię na spłatę kredytu na remont. Wniosek o premię wraz z audytem remontowym składa się do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku kredytującego. Premia może pokryć 20 proc. kwoty wykorzystanego kredytu.

Regulacja zastąpi ustawę z 1998 roku o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. nr 162, poz. 1121 z późn. zm.)

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta, wejdzie w życie 3 miesiące od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.