Przypomnijmy, że w swoim apelu fundacja argumentowała, że możliwość odwołania się od wyniku egzaminu przewidziana jest w przypadku wielu profesji. Jednak zarówno ustawa o tłumaczach przysięgłych jak i ustawa o licencji doradcy restrukturyzacyjnego takiej możliwości nie dają. To może wprowadzać do polskiego systemu prawnego nieuzasadnioną nierówność w zakresie zasad dostępu do zawodów zaufania publicznego.

W odpowiedzi na apel HFPC Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśliło, że zgłoszone uwagi rozpatrywane są w ramach toczących się prac analitycznych nad wdrożeniem zmian poprawiających jakość i efektywność działań syndyków, zarządców i nadzorców w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Mimo to, resort stwierdził, że egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego odbywa się co najmniej dwa razy w roku. Dlatego niezdanie go nie stanowi nadmiernego utrudnienia do uzyskania licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

Z kolei sprawa egzaminów dla tłumaczy przysięgłych jest badana w ramach prac zespołu ds. przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. W liście od ministerstwa podkreślono, że dotychczasowe zmiany legislacyjne w przepisach dotyczących tłumaczy przysięgłych nie obejmowały tematyki egzaminacyjnej. Dlatego podjęto decyzję o powołaniu zespołu, który wypracuje nowe przepisy w tym zakresie.

Resort podaje również, że ostateczne stanowisko co do możliwości składania odwołań od wyników egzaminów zostanie wypracowane po zakończeniu prac dotyczących regulacji omawianych wyżej zawodów.

PS/źródło: HFPC