Jedną z głównych zmian wprowadzonych do Kpk w październiku przez Sejm jest wyeliminowanie sformułowania, że areszt tymczasowy przedłuża się z powodu "innych istotnych przeszkód, których usunięcie było niemożliwe" - zakwestionował to Trybunał Konstytucyjny, uznając ten zapis za nieokreślony.

Zmiana ta powoduje, że stosowanie tymczasowego aresztowania będzie mogło zostać przedłużone w postępowaniu sądowym (na okres dłuższy niż 2 lata), podobnie jak w postępowaniu przygotowawczym (na okres dłuższy niż 12 miesięcy), wyłącznie w oparciu o ściśle określone przesłanki.

Zazwyczaj zatrzymany nie wie, że na tym etapie postępowania ma prawo do pełnomocnika

Są nimi: zawieszenie postępowania karnego, czynności zmierzające do potwierdzenia tożsamości oskarżonego, wykonywanie czynności dowodowych w sprawie o szczególnej zawiłości lub poza granicami kraju, celowe przewlekanie postępowania przez oskarżonego.

Ponadto według ustawy, zatrzymanego nie tylko należy natychmiast poinformować o przyczynach zatrzymania, o przysługujących mu prawach oraz wysłuchać, ale trzeba także poinformować go "o prawie do skorzystania z pomocy adwokata".

Zazwyczaj zatrzymany nie wie, że na tym etapie postępowania ma prawo do pełnomocnika.