statystyki

Zmiany w k.p.a: Mediacja z urzędem, procedura milczącej zgody. Strona zyska na wątpliwościach

autor: Urszula Wróblewska07.07.2016, 07:34; Aktualizacja: 07.07.2016, 09:17
prawo

Prawnicy i eksperci podkreślają także rewolucyjne zmiany dotyczące nakładania sankcji przez organyźródło: ShutterStock

Mediacja z urzędem, procedura milczącej zgody, decyzja administracyjna. To tylko niektóre propozycje zmian w k.p.a. Nowe przepisy mają wejść w życie już w czerwcu przyszłego roku.

Reklama


Reklama


Tak szerokiej nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego nie było od lat. Co więcej, propozycje przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju w ramach pakietu dla firm wicepremiera Mateusza Morawieckiego powinny ułatwić życie nie tylko przedsiębiorcom, ale i wszystkim Polakom załatwiającym sprawy w urzędach lub korzystającym z drogi postępowania sądowoadministracyjnego. Prawnicy, już zgłaszają do nich swoje zastrzeżenia.

Przedsiębiorcy za

Jednym z najważniejszych rozwiązań zaproponowanych przez rząd jest rozstrzyganie wątpliwości faktycznych i prawnych na korzyść strony.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

– Od lat o to apelowaliśmy – wyjaśnia Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP. – Dzięki temu rozwiązaniu zostanie zapewniona ochrona przed negatywnymi konsekwencjami tworzenia niejasnych przepisów i związanej z tym niepewności. Co więcej, zwiększy się zaufanie obywateli do organów. Dodaje, że jeśli praktyka wpisze się w nowe procedury, to wróży sukces nowemu pakietowi wicepremiera Morawieckiego. Przy czym zauważa, że nawet najlepsze przepisy nie pomogą, jeśli nie zmieni się mentalność urzędników, którzy nadal tkwią w „słusznie minionym ustroju”.

Wtóruje mu Przemysław Szczepanowski, radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu i członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw w Warszawie. – Proponowane zmiany wydają się mieć charakter rewolucyjnych, zmierzających do faktycznej likwidacji stosunku nadrzędności organów administracji publicznej nad stronami postępowania administracyjnego, co ma sprawić, że podmioty te staną się dla siebie partnerami – stwierdza Szczepanowski.

W kodeksie postępowania administracyjnego ma się też pojawić mediacja (będzie odpłatna – koszty poniesie urząd). Dzięki nowym przepisom będzie ją można prowadzić już na etapie postępowania administracyjnego (obecnie tylko przed sądem administracyjnym), co pozwoli załatwić sporną sprawę bez wszczynania postępowania sądowoadministracyjnego. – To bardzo ważny element nowelizacji, bo oznacza, że przedsiębiorcy przestaną być wreszcie traktowani jak przestępcy. Staną się partnerami – mówi Andrzej Malinowski.

Adwokat Bartosz Bator z PBB Kancelaria Adwokacka nie jest przekonany do tej propozycji. – Jestem sceptyczny, szczególnie gdy obserwuję ostatnie zmiany w prawie cywilnym i obowiązek mediacji. Co się stało po jej wprowadzeniu? Sądy wymyśliły sobie świetny sposób na odsuwanie od siebie spraw, wypychają wszystko do mediacji. A z nią są problemy, zarówno jeśli chodzi o kompetencję i profesjonalizm prowadzących mediację, jak i moce przerobowe. W efekcie takie postępowania trwają zwykle dłużej niż gdyby toczyły się w sądzie – stwierdza Bartosz Bator. Także prof. Marek Wierzbowski zauważa, że mediacja w Polsce jest rozwiązaniem czysto iluzorycznym. – W postępowaniu jest martwa. Udało mi się z powodzeniem skończyć tylko jedną i to tylko dlatego, że strony były na siebie skazane – mówi DGP prof. Wierzbowski. Przemysław Szczepanowski uważa, że z tego powodu to rozwiązanie ma szansę się sprawdzić w postępowaniu administracyjnym. Bo żadna ze stron nie będzie zainteresowana długotrwałym prowadzeniem sporu.

Koniec automatyzmu

Prawnicy i eksperci podkreślają także rewolucyjne zmiany dotyczące nakładania sankcji przez organy. Obecnie są one nakładane często automatycznie, . To ma się zmienić. W kodeksie postępowania administracyjnego zostanie wprowadzony oddzielny dział, w którym zostaną określone ogólne zasady nakładania kary administracyjnej i udzielania ulg w jej wykonaniu (patrz grafika). Organ nie będzie więc mógł z automatu nałożyć najwyższej sankcji, co bardzo często się zdarzało. Dla przedsiębiorców to istotna zmiana, bo w ich przypadku kary sięgają czasami milionów złotych.

W celu przyspieszenia i uproszczenia postępowań administracyjnych rząd zaproponował też tzw. milczące załatwienie sprawy. Instytucja ta będzie mogła przybrać dwie formy. Aktywnej – wyrażającej się w braku sprzeciwu (mającą formę decyzji) w określonym terminie. A także pasywnej – milczenie organu, gdy ten w określonym terminie nie wyda decyzji. Profesor Marek Wierzbowski zwraca uwagę na to, że uzyskanie decyzji w procedurze milczącej zgody może być problematyczne dla strony. – Człowiek w ostatecznym rozrachunku potrzebuje decyzji na piśmie. Bank poprosi o zaświadczenie. Powstaje pytanie czy urząd go wyda, jeśli skorzystał z pasywnej fikcji pozytywnej – pyta prof. Wierzbowski.

Rząd postanowił także zdefiniować, co to jest bezczynność postępowania i przewlekłość postępowania. Projekt wprowadza także w miejsce zażalenia swoisty środek zaskarżenia w postaci ponaglenia. Przy czym zasadą będzie jego wnoszenie do organu wyższej instancji. Ponadto w celu przyspieszenia rozpatrywania spraw sądy administracyjne będą mogły rozpatrywać sprawy w składzie jednoosobowym. Zgodnie z projektem każdy z ministrów ma dokonać przeglądu spraw, w których II instancja jest nieefektywna.

Etap legislacyjny

Projekt w konsultacjach

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:Dziennik Gazeta Prawna

Polecane

Reklama

  • kara(2016-07-19 15:42) Odpowiedz 00

    Przecież teraz możesz sobie ustanowić pełnomocnika bez przymusu korporacyjnego...czy wiesz co to jest KPA i co zawiera? polecam Twojej uwadze art 33 KPA

  • mark(2016-07-09 10:25) Odpowiedz 01

    Może zmiany w KPA zacząć od możliwości utanowienia pełnomocnika przez KPA, na takich samych zasadach, jak pełnomocnika przed urzędem. Każdy kogo sobie wybiorę powinien móc być moim pełnomocnikiem przed KPA. Ograniczanie możliwości wyboru pełnomocnika tylko do członków korporacji - to ograniczenie wolności obywatelskich.

  • Kierownik robót elektrycznych(2016-09-26 16:17) Odpowiedz 00

    Nowelizacja KPA w zakresie milczacej zgody organu która jest fikcją pozytywnego zalatwienia sprawy i jest niezgodna z konstytucją RP (wyrok Kp 7/09 z 20 kwietnia 2011) w przypadku budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (dawniejsza nazwa budownictwo osób fizycznych) i powołania przez inwestora jedynie kierownika robót konstrukcyjno budowlanych pelniacego funkcję kierownika budowy i niepowolaniu kierowników robót elektrycznych i sanitarnych przy milczacej zgodzie organu (urzędnika państwowego) w ostatecznosci może okazać się zbrodnią przeciwko ludzkości zgodnie z Konwencją ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1952 roku oraz z Rzymskim Statutem Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r. Dz. U. 2003 nr 78 poz 708 Ciekawe dlaczego w Polsce od 1966 roku przy budowie domu jednorodzinnego jest ustanowiony prze inestora w bardzo wielu przypadkach jedynie kierownik robót konstrukcyjno budowlanych posiadajacy decyzje uprawnienia budowlane branzy konstrukcyjno budowlanej i pełniący funkcję kierownika budowy a nie ma kierowników robót branżowych elektrycznych i sanitarnych posiadajacych decyzje uprawnienia budowlane branży odpowiednio elektrycznej i sanitarnej. Artykuł II. W rozumieniu Konwencji niniejszej ludobójstwem jest którykolwiek z następujących czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich: a) zabójstwo członków grupy, b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy, c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego, d) stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy, e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy. Artykuł III. Następujące czyny podlegają karze: a) ludobójstwo, b) zmowa w celu popełnienia ludobójstwa, c) bezpośrednie i publiczne podżeganie do popełnienia ludobójstwa, d) usiłowanie popełnienia ludobójstwa, e) współudział w ludobójstwie. Artykuł IV. Winni ludobójstwa lub któregokolwiek z czynów, wymienionych w Artykule III, będą karani bez względu na to, czy są konstytucyjnie odpowiedzialnymi członkami rządu, funkcjonariuszami publicznymi czy też osobami prywatnymi. Ogólnie mówiąc, ludobójstwo (wyniszczenie narodu) niekoniecznie oznacza natychmiastową destrukcję narodu, z wyjątkiem gdy jest ono dokonane przez masowe zabójstwa wszystkich członków tego narodu. W naszym zamiarze powinno ono oznaczać raczej skoordynowany plan różnych działań nakierowanych na destrukcję podstawowych fundamentów życia grup narodowych, celem unicestwienia tych właśnie grup. Celami takiego planu może być dezintegracja instytucji politycznych i społecznych, kultury, języka, uczuć narodowych, religii oraz ekonomicznej egzystencji grup narodowych, zniszczenie osobistego bezpieczeństwa, wolności, zdrowia, godności a nawet życia jednostek należących to tych grup. Ludobójstwo (wyniszczenie narodu) wymierzone jest przeciwko grupie narodowej jako całości i działania z nim związane są nakierowane przeciwko jednostkom, nie w całej ich masie, ale przeciwko nim jako członkom tej grupy narodowej. Źródło: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Konwencja_ONZ_w_sprawie_zapobiegania_i_karania_zbrodni_ludobójstwa Nawet NIK przesłał swoj raport - Realizacja zadan przez organy nadzoru budowlanego przesłał min. do biura bezpieczeństwa narodowego. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-nadzorze-budowlanym.html zwiń

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama