Ewa Ivanova została nagrodzona za objaśnianie prawniczego języka i prowadzenie czytelników przez gąszcz przepisów. – Pani redaktor jest dziennikarką, której ani prezes sądu, ani minister sprawiedliwości nie jest w stanie zapędzić w kozi róg – mówił adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA. Z kolei Anna Krzyżanowska została nagrodzona za przybliżanie czytelnikom specyfiki samorządu prawniczego i propagowanie jego działań. – W jej tekstach widać szczególne zrozumienie spraw, którymi żyje samorząd adwokacki, życzliwość, ale także profesjonalny dystans – uzasadniał mec. Dębowski

Złote Wagi zostały przyznane po raz 10. Palestra wyróżnia w ten sposób ludzi pióra, mikrofonu lub kamery, którzy potrafią spojrzeć na problem rzeczowo i obiektywnie.