Jak poinformował rzecznik prasowy warszawskiej prokuratury okręgowej prokurator Michał Dziekański, spośród takich zawiadomień, które wpłynęły od 18 listopada zeszłego roku, w dziewięciu sprawach wszczęto śledztwa, a kolejne sześć jest na etapie postępowania sprawdzającego. W czterech przypadkach wydano decyzję odmowną, a w przypadku dwóch zawiadomień wszczęte śledztwo umorzono.

Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie - jak poinformował prokurator Dziekański - od listopada 2015 r. trafiły po trzy zawiadomienia resortów: sprawiedliwości, ochrony środowiska oraz obrony narodowej. Dwa zawiadomienia skierowały: Komenda Główna Policji, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia. Po jednym przesłano z: Kancelarii Prezydenta RP, resortu finansów wspólnie z resortem zdrowia, resortu infrastruktury i budownictwa, Ministerstwa Rozwoju, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Przypomnijmy, że w połowie maja w Sejmie premier Beata Szydło oraz poszczególni ministrowie przedstawili wyniki raportu oceniającego rządy PO-PSL.

PS/źródło: PAP