KIO w wydanym wyroku uwzględniła w całości wniesione przez kancelarię odwołanie. Skutecznie wykazała ona, że zarówno oferta, jak i następnie wyjaśnienia rażąco niskiej ceny zostały prawidłowo skonstruowane.

Pełnomocnikiem Polmed S.A. na wszystkich etapach postępowania, w tym w postępowaniu przed KIO był partner zarządzający kancelarii Robert Siwik, szef zespołu zamówień publicznych oraz infrastruktury, energetyki i projektów kolejowych kancelarii.

PS