statystyki

Tajemnice firm chronione lepiej i jednakowo w całej Unii

autor: Anna Partyka-Opiela07.06.2016, 10:12; Aktualizacja: 07.06.2016, 10:13
Sygnaliści pod specjalnym nadzorem.

Sygnaliści pod specjalnym nadzorem.źródło: ShutterStock

PROBLEM: Rada Unii Europejskiej 26 maja 2016 r. przyjęła jednogłośnie tekst nowej dyrektywy w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Publikacja dokumentu spodziewana jest w najbliższym czasie, a nowe przepisy muszą zostać wdrożone w państwach członkowskich do połowy 2018 r.

Zdaniem ekspertów, a także w ocenie organizacji przedsiębiorców, przepisy są dla firm korzystne. Pozwolą bowiem m.in. lepiej chronić informacje uznane za tajne, uproszczą dochodzenie odszkodowań w przypadku ich ujawnienia, a także lepiej zabezpieczą interesy firm w toku ewentualnego postępowania sądowego. Ujednolicenie przepisów, m.in. wprowadzenie tej samej definicji tajemnicy przedsiębiorstwa w całej UE, będzie miało znaczenie dla tych przedsiębiorstw, które wychodzą ze swoją działalnością poza granice.

Przedstawiamy najważniejsze rozwiązania. Warto już dziś rozważyć podjęcie kroków, które pomogą przygotować firmę na wejście w życie nowych przepisów. ©?

● Zmieniona definicja jednolita w całej UE

OBECNIE : Tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią „nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”.

DYREKTYWA: Tajemnicę przedsiębiorstwa stanowić będzie każda informacja, która:

a) jest poufna w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zbiorze ich elementów nie jest ogólnie znana lub łatwo dostępna dla osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji;

b) ma wartość handlową, ze względu na to, że jest objęta tajemnicą i 

c) poddana została przez osobę, która zgodnie z prawem sprawuje nad nią kontrolę, rozsądnym w danych okolicznościach działaniom w celu utrzymania ich w tajemnicy.

KOMENTARZ: Nowa definicja obowiązywać będzie we wszystkich państwach członkowskich UE. Przełoży się to na większą pewność prowadzenia działalności poza granicami kraju, gdyż dotychczas nie we wszystkich państwach członkowskich tajemnica przedsiębiorstwa podlegała w ogóle ochronie, a istniejące definicje nie były spójne. Zmiana ta jest istotna szczególnie dla mniejszych przedsiębiorstw, które nie dysponują środkami pozwalającymi np. na ochronę swoich produktów poprzez rejestrację patentu.

● Nowe spojrzenie na to, kiedy naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezprawne

OBECNIE : Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej” stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli zagraża interesowi przedsiębiorcy lub go narusza.

DYREKTYWA: Pozyskanie informacji objętej tajemnicą przedsiębiorstwa bez zgody przedsiębiorcy będącego jest jej właścicielem, będzie bezprawne zawsze wtedy, gdy będzie działaniem, które można uznać za sprzeczne z uczciwymi praktykami handlowymi. Dyrektywa wskazuje także przykłady bezprawnego naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, takie jak przywłaszczenie bądź kopiowanie plików, dokumentacji czy innych materiałów, które zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa. Bezprawne w myśl dyrektywy będzie także pozyskiwanie informacji, które objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, gdy w momencie ich pozyskiwania można ustalić, że zostały one pozyskane w sposób bezprawny. Niezgodne z prawem będzie również oferowanie, produkowanie bądź wprowadzanie do obrotu oraz składowanie towarów, które naruszają prawo do tajemnicy przedsiębiorstwa.

KOMENTARZ: Określone w dyrektywie przykłady działań bezprawnych mieszczą się w większości w obowiązującej dotychczas w Polsce definicji. Jednak bardzo szeroka definicja zawarta w dyrektywie może pozwolić na nadużywanie praw przez większe przedsiębiorstwa w stosunku do swoich mniejszych konkurentów. Pojawiają się obawy, że podmioty, które dysponują większym potencjałem i lepszym zapleczem środków prawnych, mogą próbować wykorzystywać tę definicję rozszerzająco.


Pozostało jeszcze 53% treści

Czytaj wszystkie artykuły
Miesiąc 97,90 zł
Zamów abonament

Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Polecane