"Nasze forum ma służyć wymianie informacji oraz integracji środowiska" - poinformował dziś prok. Jacek Skała, jeden ze współzałożycieli Komitetu Obrony Prokuratorów (KOP).

"Forum Internetowe Prokuratorów powstało po to, abyśmy mogli w sposób nieskrępowany uczestniczyć w dyskusji na tematy związane z zawodem prokuratora i funkcjonowaniem Prokuratury jako instytucji. Ta dyskusja jest niezbędna, albowiem na przestrzeni kilkunastu ostatnich miesięcy pojawiło się szereg różnych projektów ustaw, które w sposób istotny dotyczą usytuowania Prokuratury w systemie organów ochrony prawa, instrumentów procesowych, którymi prokuratorzy posługują się realizując swoje zadania ustawowe w zakresie zwalczania przestępczości, czy wreszcie kwestii związanych z naszymi wynagrodzeniami" - napisano na stronie.

Jak podkreślają organizatorzy forum, "ważne jest, aby środowisko prokuratorskie mogło zabierać głos i wyrażać swoje stanowisko w najistotniejszych dla niego sprawach". "Głos ten dotychczas, chociażby w dyskusjach prowadzonych na łamach środków masowego przekazu, był słabo słyszalny. Forum internetowe jest jednym ze sposobów zmiany takiego stanu rzeczy. Jest również szansą na konsolidację środowiska prokuratorów i oddziaływanie na prace nad projektami" - stwierdzają organizatorzy.

"Środowisko związane z forum jest kołem zamachowym wszelkich akcji protestacyjnych sędziów"

Jak poinformowano na stronie, podobne forum dyskusyjne założyli niedawno także sędziowie i korzysta z niego już ponad dwa tysiące uczestników (www.sedziowie.net). "To właśnie środowisko związane z Forum jest kołem zamachowym wszelkich akcji protestacyjnych sędziów zmierzających do realizacji ich słusznych postulatów płacowych" - napisali prokuratorzy.

Organizatorzy forum prokuratorów zapowiadają, że "w najbliższym czasie opracują harmonogram działań protestacyjnych, których celem będzie poprawa sytuacji zawodowej, w tym ekonomicznej prokuratorów i asesorów", i że przyłączą się do protestów zapowiadanych przez sędziów.