Zgłoszona przez posłów PO nowelizacja znosi tzw. awanse poziome sędziów, czyli stanowiska sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym. Awanse te zostały wprowadzone nowelizacją z czerwca 2007 roku.

Przyjęta w piątek ustawa to druga nowelizacja, znosząca awanse poziome. Pierwsza została zawetowana przez prezydenta. Teraz weto czeka na zajęcie się nim przez Sejm.