Jest prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce delegowanym do Prokuratury Krajowej.

Ewa Bialik jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracę w wymiarze sprawiedliwości rozpoczęła w 1990 r. od aplikacji sądowej, którą zakończyła egzaminem sędziowskim. Po odbyciu asesury prokuratorskiej w latach 1993 - 1995, została powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce, a od 1 kwietnia 2016 r. jest prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce delegowanym do Prokuratury Krajowej.

PS/źródło: PK