W złożonym z pięciu paragrafów akcie przypomniała, że odmowa opublikowania tego wyroku stanowi rażące naruszenie konstytucji, która zobowiązuje premiera do niezwłocznego publikowania przyjętych przez Trybunał Konstytucyjny orzeczeń.

Rada ostrzegła ponadto, że odmowa opublikowania wyroku z 9 marca spowoduje chaos w zakresie funkcjonowania państwa, w tym zwłaszcza organów wymiaru sprawiedliwości, zobowiązanych do respektowania określonego konstytucją porządku prawnego.

Autorzy uchwały wyrazili też głębokie przekonanie, że niezawiśli sędziowie i inne instytucje wymiaru sprawiedliwości będą kierować się postanowieniami konstytucji i rozstrzygnięciami wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca oraz respektować wyroki TK "także wówczas, gdyby prezes Rady Ministrów odmawiała wykonywania obowiązku wskazanego w art. 190 ust. 2 konstytucji.

PS/źródło: WPiA UŚ