W niniejszej sprawie obywatelka chciała uzyskać od gminy informację publiczną. Wójt zażądał od niej wniesienia opłaty w wysokości 42 gr. Kobieta nie miała jednak zamiaru płacić i złożyła skargę do sądu administracyjnego.

A on ją odrzucił, jako wniesioną w sprawie rażąco błahej.

Do powiększonego składu NSA skierowano jednak pytanie, "czy sąd administracyjny może odrzucić skargę na podstawie art. 58 par. 1 pkt 6 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) w związku z art. 8 konstytucji, gdy stanowi ona niedopuszczalne w państwie prawnym (art. 2 konstytucji) nadużycie prawa do sądu (art. 45 ust. 1 konstytucji) z uwagi na wniesienie jej w sprawie oczywiście i rażąco błahej?"

Udział w postępowaniu przed NSA zgłosił rzecznik praw obywatelskich. W jego ocenie sąd administracyjny nie jest uprawniony do odrzucenia skargi na podstawie wskazanej normy prawnej.

Naczelny Sąd Administracyjny, w składzie siedmiu sędziów, odmówił wczoraj odpowiedzi na tak postawione pytanie prawne. Uznał, że nie zachodziła żadna wątpliwość prawna, więc w ogóle nie było podstaw do sformułowania zagadnienia dla powiększonego składu.

PS