Jaki złożył także w stosunku do nich wnioski do Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej o wydalenie ze służby w przypadku komornika oraz o skreślenie z wykazu asesorów w przypadku asesora komorniczego.

Sprawie poświęcono wiele materiałów prasowych.

A chodziło w niej o to, że asesor w trakcie czynności odebrał matce wychowującej dziecko niezbędne do prowadzenia gospodarstwa domowego przedmioty, mimo iż ta nie była dłużnikiem.

Niezwłocznie po ujawnieniu tej sprawy, jeszcze w styczniu 2016 roku Ministerstwo Sprawiedliwości zleciło kontrolę działalności kancelarii komorniczej, w której pracował asesor. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim potwierdził liczne nieprawidłowości.

Pokłosiem tych ustaleń jest decyzja o zawieszeniu.

PS/źródło: MS