Jak co roku konferencja skupi przedstawicieli środowisk zawodowych związanych z prowadzeniem, używaniem i orzekaniem w spawach związanych z księgami wieczystymi.

Zaproszenie zatem adresowane jest do sędziów, referendarzy, prawników bankowych, kancelarii prawniczych, firm ubezpieczeniowych, notariuszy, innych zawodów związanych z obrotem i zabezpieczeniami na nieruchomościach.

Problematyka przedstawiana podczas konferencji będzie obejmowała takie tematy jak:

- Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe oraz rola notariusza w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym

- Skuteczność hipoteki na nieruchomości sfinansowanej ze środków unijnych (art. 831 par. 2 k.p.c)

- Opróżnione miejsce hipoteczne w statystyce

- Opróżnione miejsce hipoteczne w praktyce sądowej (orzecznictwo SN dot. OMH, dopuszczalność przeniesienia na OMH hipoteki wpisanej w innej walucie, dopuszczalność zastrzeżenia w roszczeniu, że hipoteka ma być przeniesiona na miejsce „pierwsze wolne”)

- Wtórnie opróżnione miejsce hipoteczne

- Bankowość hipoteczna: roszczenie banku hipotecznego o ustanowienie hipoteki na przyszłej nieruchomości lokalowej, obciążające księgę wieczystą dewelopera. Ujawnianie informacji o Rejestrze Zabezpieczenia Listów Zastawnych w księdze wieczystej w praktyce

- Przelew wierzytelności lub ustąpienie pierwszeństwa a art. 95 prawa bankowego

- Art. 1000 i 1002 k.p.c.

- Iluzoryczne zabezpieczenie? Hipoteka przymusowa ustanowiona w sądowym postępowaniu zabezpieczającym

- Hipoteka na ułamkowej części nieruchomości z uwzględnieniem hipoteki w kontekście ustawy o własności lokali, ustawy deweloperskiej (art. 23) oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (art. 18 i 76 ust. 5 )

- Podstawa wpisu do księgi wieczystej

Szczegóły dotyczące konferencji, program oraz możliwość rejestracji na stronie XIII Ogólnopolskiej Konferencji Wieczystoksięgowej.

Spotkanie będzie okazją do przedstawienia najważniejszych dla praktyki zagadnień związanych z hipoteką z perspektywy bankowej, notarialnej i sądowej.

Prawnik.pl objął patronat nad konferencją.