Informację tę potwierdził także Janusz Sochacki, szef Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Zaznaczył jednak, że ze względu na właściwość miejsca ewentualnego popełnienia przestępstwa, sprawą zajmie się Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście.

 W zawiadomieniu wymienieni są także: szefowa KPRM Beata Kempa, prezes Rządowego Centrum Legislacji Jolanta Rusinek i wiceprezesi - Robert Brochocki i Tomasz Dobrowolski. Sprawa dotyczy braku publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca.

TK uznał, że tzw. ustawa naprawcza autorstwa PiS jest w wielu punktach niezgodna z ustawą zasadniczą. Narusza zasadę państwa prawa, ochrony praw nabytych i wolności jednostki oraz zasadę trójpodziału władzy.

PS/źródło: TVN24