Komornicy egzekwujący wyroki sądowe niejednokrotnie są świadkami bardzo niskiego poziomu wiedzy uczestników postępowania egzekucyjnego na temat obowiązujących regulacji prawnych.

Jak poważny jest to problem, świadczą badania TNS OBOP na temat świadomości prawnej Polaków przeprowadzone na zlecenie Krajowej Izby Radców Prawnych. W badaniu udział wzięło ponad 1 tys. osób w wieku 15 lat i więcej. Okazało się np., że tylko 18 proc. badanych poprawnie podało liczbę instancji w postępowaniu sądowym.

Ponadto przepisy regulujące sądowe postępowanie egzekucyjne zmieniają się w dość intensywnym tempie, co utrudnia utrwalenie w świadomości społecznej zasad jakie obowiązują przy przymusowym dochodzeniu roszczeń.

Dlatego Krajowa Rada Komornicza i Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych przygotowała publikację pt. „Przewodnik po postępowaniu egzekucyjnym”.

To pierwszy poradnik, który w kompleksowy i czytelny sposób prezentuje przebieg postępowania egzekucyjnego.

Publikacja została podzielona na dwie części – prezentujące prawa i obowiązki dłużnika oraz wierzyciela. 

PS/źródło: KRK