W informacji prasowej napisano, że ostatnie zmiany dotyczące trybunału mogą "osłabić demokrację, poszanowanie dla praw człowieka i praworządności".

Jednocześnie dodano, że Sejm obydwu kadencji podjęły "niekonstytucyjne działania".

Dalej podkreślono, że przepisy grudniowej noweli ustawy o TK autorstwa PiS, takie jak podejmowanie decyzji większością 2/3 czy rozpoznawanie spraw według kolejności ich wpływu, "mogą uczynić trybunał nieefektywnym".

Komisja zajęła także stanowisko w sprawie ostatniego wyroku TK z 9 marca, dotyczącego ustawy naprawczej, oraz faktu, że rząd odmawia publikacji tego orzeczenia. Według Komisji, takie działanie władz może tylko pogłębić trwający kryzys.

PS