Organizacja przygotowała raport, z którego wynika, że po ukonstytuowaniu się rządu Beaty Szydło zaszła "poważna zmiana w sposobie tworzenia prawa." A mianowicie aktywność legislacyjna przeniosła się do Sejmu. W okresie od 16 listopada 2015 roku do 15 lutego 2016 roku Sejm pracował głównie nad projektami wniesionymi przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Z raportu wynika, że stanowiły one 77 proc. wszystkich uchwalonych ustaw. Jednak co ciekawe, większość tych projektów w rzeczywistości przygotowana była przez rząd.

W obserwowanym przez Forum okresie dominującą cechą procesu tworzenia prawa stał się pośpiech. W procedowaniu ustaw często stosuje się tryby szczególne ( odrębne i pilne) oraz skraca, czasem ekstremalne, wszelkie terminy.

Co więcej, większość ustaw tworzona jest bez założeń. Zdecydowanemu ograniczeniu uległy też konsultacje publiczne.

PS