Marszałek Sejmu tłumaczy, że przedstawiciel tej izby nie weźmie udziału w planowej rozprawie przed TK z kilku powodów.

Po pierwsze, w ocenie Kuchcińskiego, termin na przedstawienie stanowiska przez Sejm został określony niezgodnie z przepisami.

Kolejną przyczyną przytoczoną w wystąpieniu, ma być to, że rozprawa odbędzie się na podstawie poprzedniej ustawy o TK, a nie obowiązującej.

"Z uwagi na powyższe okoliczności, mając na względzie zasadę legalności wyrażoną w art. 7 konstytucji i nie chcąc wspierać działań podejmowanych wbrew jednoznacznemu brzmieniu przepisów o Trybunale Konstytucyjnym informuję, że Sejm nie weźmie udziału w tak kształtowanym postępowaniu" - czytamy w piśmie podpisanym przez marszałka Sejmu.

PS/źródło: TVN24