Rada dyrektorów współpracuje z Biurem Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka. Jest odpowiedzialna za wypracowanie rekomendacji w sprawie przyznawania wsparcia finansowego projektów i działań pomocowych na rzecz ofiar tortur.

Adw. Mikołaj Pietrzak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, posiada również certyfikat Cambridge University Certificate in English and European Law. Zawód adwokata wykonuje od 2005 roku. Jest przewodniczącym Komisji Praw Człowieka przy NRA oraz członkiem warszawskiej izby adwokackiej.

W 2014 r. został członkiem Doughty Street Chambers z siedzibą w Londynie. Specjalizuje się w prawie karnym, w tym w postępowaniach dotyczących przestępstw gospodarczych oraz związanych z odpowiedzialnością przedsiębiorców. Posiada również doświadczenie w zakresie postępowań lustracyjnych oraz związanych z postępowaniem przed Instytutem Pamięci Narodowej.

Uczestniczy w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, w tym z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Greenpeace Polska.

Jest również laureatem licznych nagród, m.in. im. Edwarda Wendego i złotych Paragrafów.

PS/źródło: adwokatura.pl