Paweł Puacz jest ekspertem w dziedzinie prawa energetycznego, prawa ochrony środowiska i prawa spółek. W Clifford Chance kieruje grupą energetyki i ochrony środowiska.

PS