Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Sprzedaży Bezpośredniej od jego powstania w 1994 roku.

Prawnicy kancelarii brali udział w tworzeniu kodeksu sprzedaży bezpośredniej PSSB, a adwokat Maciej Łaszczuk pełnił funkcję krajowego administratora kodeksu PSSB do momentu powierzenia tej funkcji Michałowi Chodkowskiemu.

Kodeks sprzedaży bezpośredniej PSSB to zbiór reguł i dobrych praktyk. Reguluje między innymi stosunki między przedsiębiorcami i sprzedawcami a konsumentami. 

Krajowy administrator kodeksu to z kolei niezależna osoba, która nadzoruje przestrzeganie przez przedsiębiorców zrzeszonych w PSSB postanowień kodeksu oraz rozwiązuje spory, dla których podstawę stanowią jego przepisy.

PS