statystyki

Terlecki: W środę w Sejmie głosowanie nad kandydaturami na sędziów TK

01.12.2015, 21:00; Aktualizacja: 02.12.2015, 05:24
Debata nad uchwałą PiS o unieważnieniu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Debata nad uchwałą PiS o unieważnieniu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnegoźródło: PAP

Kandydatami PiS na sędziów TK są: Julia Przyłębska, Henryk Cioch, Lech Morawski, Mariusz Muszyński i Piotr Pszczółkowski. Wicemarszałek poinformował na konferencji prasowej we wtorek w Sejmie, że nie wpłynęły inne kandydatury.

Reklama


Reklama


Jak mówił Terlecki, zgłoszeni przez PiS kandydaci to "specjaliści i znawcy prawa, także konstytucyjnego". "Naszym zdaniem wybór, który został dokonany w poprzedniej kadencji Sejmu, jest niezgodny z prawem. Musimy dokonać tego wyboru w tej chwili, zrobimy to jutro" - zaznaczył.

Terlecki podkreślił, że nie mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną czy kryzysem konstytucyjnym, lecz jest to normalna rzeczywistość parlamentarna. Mówił, że sytuacja była omawiana podczas spotkania z przedstawicielami klubów u prezydenta Andrzeja Dudy, który zorganizował je "w trosce o ład informacyjny". Według Terleckiego, rozmówcy pozostali jednak przy swoich opiniach.

Odnosząc się do wystąpienia TK do Sejmu, by powstrzymał się od wyboru nowych sędziów do czasu wydania wyroków wobec ustawy o TK oraz jej nowelizacji, Terlecki podkreślił, że "to nie Trybunał jest najwyższą władzą w Polsce, lecz parlament, który nie może zaprzestać działalności tylko dlatego, że ktoś próbuje go powstrzymać". Wniosek o to wystąpienie złożył do TK poseł PO Borys Budka, jeden z autorów skarg do TK w tej sprawie.

O powstrzymanie się od wyboru nowych sędziów apelowała do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego także Platforma Obywatelska. "To jest normalne prawo opozycji, że dąży do niedopuszczenia do podjęcia pewnych decyzji legislacyjnych" - komentował Terlecki. "Rozumiemy stanowisko naszych konkurentów, ale działając w pełni zgodnie z prawem, konstytucją, regulaminem Sejmu i zwyczajami, które w tej materii obowiązują, działamy nadal" - mówił.

Pytany o to, dlaczego PiS spieszy się z wyborem nowych sędziów, odpowiedział, że trzeba jak najszybciej rozwiązać "zamieszanie prawne". "Należy uzupełnić skład Trybunału niezwłocznie, tak szybko, jak to jest możliwe, zgodnie ze wszystkimi regułami obowiązującymi w parlamencie" - mówił wicemarszałek.

Na pytanie, czy wybrani przez Sejm sędziowie będą mogli orzekać już w czwartek, Stanisław Piotrowicz (PiS) powiedział, że proces wyboru kończy się złożeniem ślubowania przed prezydentem i bez tego sędzia nie może orzekać. "To nie są czynności, o których my moglibyśmy decydować" - dodał. Jak podkreślił, przyjęcie ślubowania to kompetencja prezydenta, w którą posłowie nie mogą wkraczać.

3 grudnia, w czwartek Trybunał ma zająć się wnioskiem o zbadanie konstytucyjności nowej ustawy o TK z czerwca 2015 r., na mocy której wybrano w październiku pięciu sędziów. 9 grudnia zaś ma zbadać skargi na nowelizację ustawy o TK autorstwa PiS, złożone przez PO i RPO.

Reklama


Źródło:PAP

Polecane

Reklama

  • Krystyna(2015-12-02 00:06) Odpowiedz 00

    Prawo jest jednoznaczne. Koniec z falandyzacja Ustaw Prawnych.

  • S.D.(2015-12-02 07:45) Odpowiedz 00

    Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30.11.2015 r. o udzielenie zabezpieczenia wnioskowi grupy posłów, sygn. akt K 34/15― poprzez zobowiązanie uczestnika postępowania - Sejmu RP do powstrzymania się od wszelkich działań zmierzających do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, do czasu rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności: […]art. […]ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U . poz. 1064) z art. […] Konstytucji ― jest pozbawione mocy prawnej przez to, że nie odpowiada warunkom określonym w art.188 i art. 190 ustęp 1, 2 i 3 Konstytucji RP, a mianowicie: jest wydane z naruszeniem właściwości rzeczowej Trybunału, jest nieostateczne (podlega zaskarżeniu na podstawie art. 741 Kodeksu postępowania cywilnego) i nie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej lub w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (niekwalifikuje się do ogłoszenia w żadnym z tych Dzienników). Brzmienie art.188 i art. 190 ustęp 1, 2 i 3 Konstytucji jest następujące: „Art. 188. Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach: 1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją, 2) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, 3) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami, 4) zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych, 5) skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1. Art. 190. 1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. 2. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wymienionych w art. 188 podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony. Jeżeli akt nie był ogłoszony, orzeczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 3. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, jednak Trybunał Konstytucyjny może określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego. Termin ten nie może przekroczyć osiemnastu miesięcy, gdy chodzi o ustawę, a gdy chodzi o inny akt normatywny – dwunastu miesięcy. W przypadku orzeczeń, które wiążą się z nakładami finansowymi nie przewidzianymi w ustawie budżetowej, Trybunał Konstytucyjny określa termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego po zapoznaniu się z opinią Rady Ministrów.”.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama