Polka dostała 120 głosów, a jej konkurent sędzia Frederick Indran X. A. Nicholas z Malezji - 65 głosów.

Klonowiecka-Milart obejmie stanowisko 1 lipca 2016 r., a jej kadencja będzie trwała 7 lat.