Piotr Dynowski jest radcą prawnym i kieruje praktyką własności intelektualnej i TMT w polskim biurze Bird & Bird.

PS