Jak tłumaczy Łukasz Partyka z warszawskiego Ratusza - zostało jeszcze trochę czasu na dopełnienie formalności. Zawiadomienie należy złożyć telefonicznie lub osobiście. Urzędy na terenie miasta są czynne w poniedziałki do 18:00, więc można to zrobić nawet po pracy.

Jeżeli zgłoszenie przyjdzie do urzędu mailem, liczy się data kalendarzowa jego wysłania. Jeśli więc nasz mail dojdzie na adres urzędu do godziny 23:59 w poniedziałek, wniosek zostanie rozpatrzony, a pakiet korespondencyjny wysłany do każdego chętnego obywatela.

Po złożeniu zawiadomienia, osobisty pakiet wyborczy zostanie doręczony na nasz adres najpóźniej na tydzień przed dniem wyborów. Będzie zawierał karty wyborcze i kopertę zwrotną, a także instrukcję - jak głosować, by nasz wybór był ważny.