Projekt ten dotyczy ustaw: o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Przewodniczący komisji Sławomir Piechota (PO) powiedział, że projekt ustawy dotyczący rehabilitacji, dokonuje "małej rewolucji" w dziedzinie właściwego traktowania psów, które pomagają osobom niepełnosprawnym. Głównym jego celem jest uniknięcie w przyszłości sytuacji, jakie zdarzają się obecnie, że osobie niepełnosprawnej odmawia się prawa korzystania z pomocy psa przy robieniu zakupów, a także w restauracji, urzędzie, czy odwiedzinach w szpitalu.

Zgodnie z zapisami projektu noweli korzystanie z pomocy certyfikowanego psa-przewodnika w sklepie lub innej placówce nie będzie już zależało od widzimisię obsługi, ochroniarza czy portiera - zaznaczył Piechota.