Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu karnego. Wprowadza on obowiązek orzekania o poddaniu się gwałcicieli dzieci specjalnej terapii w zakładach karnych. Proponowane przepisy zaostrzają odpowiedzialność za przestępstwa o podłożu seksualnym wobec dzieci poniżej 15 roku życia. Ich sprawcy będą pozbawiani wolności na czas nie krótszy niż trzy lata. Nowelizacja wprowadza dodatkowe typy przestępstwa z art. 197 par. 3 k.k.: zgwałcenie osoby poniżej 15 roku życia i zgwałcenie członka rodziny: dzieci, wnuków, przysposobionych, rodziców.

- Celem ustawy jest zapobieganie ponownemu przestępstwu. Sprawcy gwałtów na nieletnich będą odizolowani od społeczeństwa, dopóki nie zostaną wyleczeni z pedofilii - wyjaśnia Grzegorz Żurawski, rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości.

Nowym środkiem zabezpieczającym ma być umieszczenie skazanego w ośrodku prowadzącym terapię farmakologiczną i psychoterapię zmierzającą do obniżenia popędu seksualnego. W przypadku np. osób utrzymujących związki kazirodcze sąd będzie mógł orzec ambulatoryjne leczenie, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo popełnienia czynów zabronionych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

Autorzy ustawy podkreślają, że zaostrzone przepisy nie dotyczą osób, które w chwili popełnienia przestępstwa były niepoczytalne. Podlegają oni bowiem, zgodnie z art. 94 k.k., terapii nie w więzieniach, lecz w zakładach psychiatrycznych.

Rząd uznał obecne uregulowania za niewystarczające. Obowiązujący kodeks karny wykonawczy nie zawiera bowiem szczegółowych regulacji wobec pedofilii.

Podstawa prawna

• Ustawa z 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks karny (Dz.U. nr 13, poz. 94 ze zm.).

• Ustawa z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. nr 90, poz. 557 z późn. zm.).