Według prywatnego aktu oskarżenia, złożonego przez prezesa NBP, Winiecki w swoich felietonach "Jakie wykształcenie ma prezes NBP?" opublikowanych na łamach "Głosu Wielkopolskiego" i "Gazety Olsztyńskiej" w październiku 2007 roku, podważał kompetencje Skrzypka, kwestionując jego wykształcenie niezbędne do sprawowania funkcji, czym poniżył lub naraził na utratę zaufania potrzebnego do sprawowania funkcji.

"Zdecydowałem się na wystąpienie na drogę sądową nie dlatego, że uważam, że oskarżony nie ma prawa do poglądów na mój temat. W artykule tym znajduje się tyle kłamstw i pomówień w jednym miejscu, że uznałem, że kiedyś trzeba na to zareagować" - powiedział w poniedziałek przed sądem Skrzypek.

Jak dodał, według jego wiedzy, autor artykułu nie zwracał się do NBP, PKO BP ani do niego samego z pytaniem o jego wykształcenie. Podkreślił, że jego wykształcenie, jako prezesa NBP, spełnia wszelkie wymogi określane ustawą o NBP.

Prezes Skrzypek obszernie przedstawił przed sądem informacje nt. swojej kariery naukowej w Polsce i w USA.

Prof. Jan Winiecki podtrzymuje swoje stanowisko. "Wydaje mi się, że argumenty na temat tego, ile rzeczywiście dyplomów ma prezes Skrzypek są dostatecznie przekonujące. Ja osobiście i nie tylko ja, nie jestem wysokiej opinii o prezesie Skrzypku" - powiedział PAP Winiecki przed rozprawą.

Podczas pierwszej rozprawy, 8 września, Winiecki poddawał w wątpliwość zasadność legitymowania się przez oskarżyciela tytułami magistra nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Business Management Uniwersytetu Georgetown.

Za pomówienie funkcjonariusza publicznego grozi kara do dwóch lat więzienia

Według informacji przekazanych PAP przez NBP prezes Skrzypek jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach i w drodze nostryfikacji dyplomu Uniwersytetu Wisconsin - La Crosse, magistrem nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada dyplom ukończenia studiów MBA Uniwersytetu Wisconsin - La Crosse, z rozszerzonym programem w zakresie finansów oraz Business Management Uniwersytetu Georgetown.

Ukończył także studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie zarządzania aktywami i pasywami w polskim systemie bankowym oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Za pomówienie funkcjonariusza publicznego grozi kara do dwóch lat więzienia.

Sławomir Skrzypek został wybrany przez Sejm na prezesa NBP 10 stycznia 2007 roku głosami ówczesnej koalicji PiS, Samoobrony i LPR. Jego wybór był krytykowany przez opozycję i niektóre media; zarzucano mu małe doświadczenie bankowe i brak dorobku naukowego.