W skład rady wchodzi dziewięciu autoryzowanych doradców dla rynku NewConnect, wyłonionych w głosowaniu oraz trzech przedstawicieli Giełdy Papierów Wartościowych.

Do obowiązków organu, działającego w formie komitetu doradczego GPW, należeć będzie m.in. tworzenie wytycznych dotyczących działalności autoryzowanych doradców oraz opiniowanie zmian w przepisach prawa i regulacjach z zakresu organizacji alternatywnych rynków GPW.

PS