Wedle prawa zwolnieni ze zwrotu bonifikaty są właściciele takich mieszkań, jeśli środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczą na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe. Dodatkowy wymóg to obowiązek kupna nowego mieszkania lub nieruchomości w ciągu roku od dnia sprzedaży.

W praktyce stosowanie tych zapisów przysparza wiele problemów obywatelom i samorządom. Jak wskazywała grupa posłów PO, którzy wnieśli projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawo nie wskazuje bowiem jednoznacznie, że nabycie ze środków pozyskanych ze sprzedaży lokalu kupionego z bonifikatą od gminy spółdzielczego prawa do lokalu jest zwolnione z obowiązku zwrotu bonifikaty.

Nie ma natomiast wątpliwości, że takie zwolnienie obowiązuje, gdy osoba kupując mieszkanie lub nieruchomość nabywa prawo własności nieruchomości albo prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Dlatego projekt poselski przewiduje, że w sytuacji, gdy osoba, która zechce sprzedać zakupione od gminy z bonifikatą mieszkanie komunalne i przeznaczyć pozyskane w ten sposób środki na zakup mieszkania spółdzielczego, nie będzie musiała zwracać udzielonej bonifikaty. Proponując takie rozwiązanie posłowie wskazywali, że w Polsce prawo do lokalu spółdzielczego jest podobne do prawa własności - zaspokaja potrzeby lokalowe właściciela.

W kwietniu ich projekt został skierowany do prac w podkomisji nadzwyczajnej. We wtorek przedstawiła ona sprawozdanie z prac. Jak poinformowała na posiedzeniu połączonych komisji: samorządu terytorialnego i infrastruktury poseł sprawozdawca Agnieszka Kołacz-Leszczyńska(PO) najważniejszy zapis uwzględniający mieszkania spółdzielcze został przez podkomisję przyjęty.

Na etapie prac w podkomisji do projektu uwagi zgłosił rząd. Najważniejsza z nich dotyczyła zwrotu części bonifikaty, w przypadku gdy nabywany lokal(własnościowy lub spółdzielczy) ma niższą wartość niż udzielona bonifikata - rząd chce, by taką różnice trzeba było zwracać. Podkomisja wprowadziła to rozwiązanie do projektu.

We wtorek połączone komisje przyjęły projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami przygotowany przez podkomisję nadzwyczajną. Teraz ustawa będzie miała drugie czytanie podczas posiedzenia Sejmu.