W ramach inicjatywy kancelaria będzie weryfikować i oceniać aktualne rozwiązania oraz przygotowywać propozycje legislacyjne wraz z uzasadnieniami.

PS