Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PKW, osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania.

Zainteresowani po ogłoszeniu wyników I tury muszą zgłosić chęć oddania głosu na swojego kandydata, najpóźniej do 3. dnia poprzedzającego dzień ponownego głosowania, tj. do dnia 21 maja 2015 r.