Do artykułu z 3 kwietnia br. pt. „Mniej kar w zawieszeniu” wkradł się błąd. Z dniem 4 kwietnia 2015 r. weszły bowiem w życie przepisy nowelizujące art. 75 par. 1 kodeksu karnego (dotyczy zarządzania wykonania kary pozbawienia wolności w przypadku popełnienia podobnego przestępstwa umyślnego, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania), a nie – jak podaliśmy – art. 69 par. 1 k.k. Za błąd przepraszamy.