W swoim trzecim już wystąpieniu do Ministerstwa Sprawiedliwości w tej sprawie prof. Irena Lipowicz zwraca uwagę, że wbrew zapowiedzi wyeliminowania problemu po wejściu z życie przepisów obniżających wymogi dla kandydatów na asystentów sędziów oraz znoszących obowiązek ukończenia studiów przez już zatrudnionych urzędników sądów i prokuratur, skala zatrudnienia pracowników tymczasowych się nie zmieniła.

RPO uważa, że praktyka korzystania z usług agencji pracy tymczasowej pomija warunki ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz ustawy o ustroju sądów powszechnych, a także budzi wątpliwości konstytucyjne (art. 60 konstytucji).