Trybunał Konstytucyjny zakwestionował art. 156 § 5 kodeksu postępowania karnego. Teraz parlament musi doprecyzować zasady dostępu do akt postępowania przygotowawczego w zakresie wytkniętym przez TK.