statystyki

Jaka jest odpowiedzialność członka spółdzielni mieszkaniowej za jej długi?

autor: Maciej Suchorabski14.02.2014, 08:41; Aktualizacja: 24.05.2015, 16:03
Członkowie spółdzielni mieszkaniowej obowiązani są jedynie do ponoszenia opłat wynikających z ustawy oraz innych tytułów zgodnie z postanowieniami statutu

Członkowie spółdzielni mieszkaniowej obowiązani są jedynie do ponoszenia opłat wynikających z ustawy oraz innych tytułów zgodnie z postanowieniami statutuźródło: ShutterStock

Kto odpowiada za zaciągnięte zobowiązania spółdzielni w momencie, gdy tonie ona w długach? Czy członkom grodzi utrata mieszkania lub czy muszą oni spłacić dług spółdzielni? Dowiedz się, jak rozkłada się odpowiedzialność za zobowiązania w spółdzielni mieszkaniowej.

Reklama


Reklama


Odpowiedzialność za długi spółdzielni mieszkaniowej uregulowana została w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Należy jednak zaznaczyć, że w tym przypadku zastosowanie będą miały również ogólne przepisy Prawa spółdzielczego. Zgodnie bowiem z art. 19 § 3. Prawa spółdzielczego członek spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania. Z niniejszego zapisu wynika, że nie może odpowiadać za jej długi, ani ich spłacać.

Członek spółdzielni odpowiada za pokrycie strat spółdzielni jedynie do wysokości wniesionego wkładu. Jeżeli został on wniesiony w całości i na członku nie zalegają żadne inne zobowiązania, nie będzie ponosił on żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu.

Członkowie spółdzielni mieszkaniowej obowiązani są jedynie do ponoszenia opłat wynikających z ustawy oraz innych tytułów zgodnie z postanowieniami statutu. Straty dokonane przez spółdzielnie, zgodnie z art. 90 prawa spółdzielczego z 1982 r., mającego zastosowanie także do spółdzielni mieszkaniowych, pokrywa się z funduszu zasobowego w spółdzielni, a gdy nie jest on wystarczający - z funduszu udziałowego.

Przekształcenie

Dodatkową ochronę naszego majątku wprowadza art. 17(18) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z nim, jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z nieruchomości spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności do lokalu lub własność domu jednorodzinnego. Natomiast w wypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inną spółdzielnię mieszkaniową byłemu członkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie do tej spółdzielni.

Walne zgromadzenie może jednak, pomimo niewypłacalności spółdzielni, podjąć uchwałę o dalszym istnieniu spółdzielni, jeżeli wskaże środki umożliwiające wyjście jej ze stanu niewypłacalności.

Co może spotkać członków zadłużonej spółdzielni?

Jak już zostało to wyjaśnione, zadłużenie spółdzielni nie doprowadzi do odebrania nam prawa do lokalu. Mogą nas spotkać niestety inne nieprzyjemności. W momencie, gdy konto zadłużonej spółdzielni zajął komornik, przekazywane przez nas opłaty mogą nie trafić do wierzycieli spółdzielni. Sytuacja ta doprowadzić może do odcięcia dostaw mediów do naszych lokali.

Kto odpowiada?

Za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni, odpowiedzialność bez ograniczeń ponosi członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator, chyba że nie ponoszą winy. Za swoje działania mogą również ponieść odpowiedzialność karną.

Ustawa wymienia katalog działań, za które mogą zostać ukarani:

• działanie na szkodę spółdzielni,
• brak zgłoszenia wniosku o upadłość spółdzielni pomimo powstania warunków uzasadniających upadłość spółdzielni,
• niepoddanie spółdzielni lustracji,
• nieudzielenie lub udzielenie niezgodnych ze stanem faktycznym wyjaśnień lustratorowi,
• niedopuszczenie lustratora do pełnienia obowiązków lub nieprzedłożenie mu stosownych dokumentów,
• nieudostępnienie członkom spółdzielni protokołu lustracji,
• niezwołanie walnego zgromadzenia, zebrania przedstawicieli albo zebrań grup członkowskich poprzedzających zebranie przedstawicieli,
• nieprzygotowanie w terminie dokumentów dotyczących dokonania podziału w spółdzielni,
• ogłaszanie albo przedstawianie organom spółdzielni, władzom państwowym, członkom spółdzielni lub lustratorowi nieprawdziwych danych.

Przepisy prawa spółdzielczego przewidują kary grzywny oraz kary pozbawienia wolności do lat 5. Członkom władz należy udowodnić winę

Za co płacimy spółdzielni mieszkaniowej? >>

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:gazetaprawna.pl

Polecane

Reklama

 • członek SM(2014-02-15 06:20) Odpowiedz 20

  A kto ponosi odpowiedzialność za długi państwa i władz samorządowych? Czy za zadłużania nas obywateli coś im za to grozi?

 • TV Trwam od dzis na Multiplex(2014-02-14 19:11) Odpowiedz 22

  Od dzisiaj od polnocy na Multipexie mozna ogladac Telewizje Trwam i wszyscy beda mogli sobie porownac i zrozumiec dlaczego ta telewizja jest tak zaciekle atakowana przez resortowe dzieci.
  Teraz nawet zlemingowani sie przekonaja ze warto ogladac taka telewizje,

 • Marta(2015-05-23 18:26) Odpowiedz 10

  Art 44 ust 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie obowiązuje już od dłuższego czasu.

 • franekfm(2014-02-14 18:19) Odpowiedz 00

  należy wyraźnie rozróżnić SPÓŁDZIELNIA mieszkaniowa od WPSPÓLNOTA mieszkaniowa bo to dwie różne rzeczy, w przypadku tej pierwszej jest spółdzielcze-własnościowe prawo do lokalu a w przypadku drugim jest własnościowe i w drugim przypadku za długi Wspólnoty odpowiadają wszyscy członkowie

 • Rychu(2014-02-14 18:37) Odpowiedz 00

  Spółdzielcze prawo do lokalu, a odrębna własność lokalu :

  1. Z chwilą wyodrębnienia lokalu powstaje odrębna nieruchomość lokalowa.
  Dotychczasowy użytkownik tego lokalu staje się WŁAŚCICIELEM lokalu oraz współwłaścicielem budynku.
  Jednocześnie przestaje być lokatorem.

  2. Uprawniony do spółdzielczego prawa do lokalu jest tylko POSIADACZEM ograniczonego prawa rzeczowego zwanego także prawem na rzeczy cudzej (iura in re aliena), a jednocześnie jest tylko LOKATOREM.
  Właścicielem takiego lokalu jest bowiem spółdzielnia (jest to forma własności kolektywnej)
  Potwierdzenie w dziale II księgi wieczystej jeżeli w ogóle taka została założona dla spółdzielczego prawa do lokalu.

  3. Zupełnie inne są prawa i obowiązki majątkowe posiadacza prawa do lokalu spółdzielczego niż właściciela lokalu wyodrębnionego (szczegóły w art. 4 u.s.m.)

  4. Wyodrębnienie własności lokali powoduje, że budynek staje się współwłasnością, co rzutuje na reguły zarządzania częściami wspólnymi.
  W sytuacji, kiedy spółdzielnia sprawuje zarząd nieruchomością wspólną, w której udziały przypadają również osobom nie będącym członkami tej spółdzielni, wymagana jest zgoda wszystkich tych osób w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu na zasadzie określonej w art.199 Kodeksu cywilnego.
  Natomiast posiadacze ograniczonego prawa rzeczowego (tzw. własnościowego prawa do lokalu) nie mają nic do gadania w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, gdyż są „niewolnikami” grupy trzymającej spółdzielnię (GTS)
  Za nich decydują jakieś tam zarządy spółdzielni i rady (- delegatów robotniczych i żołnierskich, jak w czasach rewolucji bolszewickiej )

  5. Tylko odrębna własność lokali umożliwia zorganizowanie większości właścicieli w konkretnym budynku co jest warunkiem koniecznym do zaistnienia wspólnoty mieszkaniowej i uwolnienia się od molochowatej spółdzielni mieszkaniowej.

  6. Spółdzielcze własnościowe prawo nie może być przedmiotem umowy o dożywocie.

  7.itd..

  Reasumując:

  Spółdzielcze prawo do lokalu to jedna z form korzystania z lokali spółdzielczych.
  Spółdzielcze prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym, na jego treść składają się dwa podstawowe uprawnienia: prawo do korzystania z lokalu oraz prawo do rozporządzania swoim prawem.

  Odrębna własność jest najpełniejszym prawem do nieruchomości.
  W przeciwieństwie do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy którym jesteśmy tylko uprawnionymi do posiadania danego mieszkania czy innego lokalu to w przypadku jego odrębnej własności jesteśmy rzeczywistymi jego właścicielami, lokalu wraz z prawami z nim związanymi: prawem do gruntu pod budynkiem oraz wszelkich części budynku i urządzeń które nie służą do wyłącznego użytku poszczególnych właścicieli lokali.

  Przy spółdzielczym prawie do lokalu jesteśmy posiadaczami jedynie prawa do tego lokalu, a nie samego lokalu.

  W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wskazuje się, że „choć spółdzielnia jest w sensie formalnym właścicielem określonych rzeczy i podmiotem praw majątkowych, to jej majątek należy do zbiorowości jej członków” (zob. wyrok Trybunału o sygn. K 5/01 oraz powołane tam orzecznictwo)..."

 • kwakwa(2014-02-14 22:34) Odpowiedz 00

  Jaka jest odpowiedzialność członków zarzadu-mieszkańców spóldzielni i zarazem członków za straty które wyrzadzili będąc czlonkami rady nadzorczej spóldzielni ? za co finansowo i karnie odpowiadają ?

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama