Szukamy autorytetów, które w sytuacjach konfliktowych w sposób bezkompromisowy stają w obronie litery prawa, ludzi odważnych w życiu publicznym i zawodowym, o których można powiedzieć, że są niewzruszeni jak prawo.

W kategorii radca prawny

Złoty Paragraf należy się w tym roku ZENONOWI KLATCE, który przez długie lata umacniał pozycję radców prawnych w kraju, doprowadził do korzystnych dla środowiska prawniczego rozstrzygnięć legislacyjnych, cieszącego się niekwestionowanym autorytetem.

W kategorii najlepszy sędzia

przyznano ex aequo dwa Złote Paragrafy - STANISŁAWOWI DĄBROWSKIEMU, prezesowi Krajowej Rady Sądownictwa, oraz LECHOWI GARDOCKIEMU, I prezesowi Sądu Najwyższego, którzy w trudnym dla sędziów okresie, gdy wymiar sprawiedliwości był ostro atakowany przez władzę wykonawczą, stanęli w obronie podstawowych wartości konstytucyjnych, które były zagrożone.

W kategorii najlepszy adwokat

Złoty Paragraf przypadł ROMANOWI NOWOSIELSKIEMU. Zaangażował się pro bono w sprawę odszkodowania dla spalonego dziecka Zamojszczyzny - Winicjusza Natoniewskiego. W tym roku został ponownie powołany na sędziego Trybunału Stanu.

W kategorii najlepszy prokurator

wygrał KRZYSZTOF PARULSKI występujący odważnie w obronie niezależności prokuratury. Potrafił poświęcić karierę zawodową na rzecz pracy w Stowarzyszeniu Prokuratorów. Chronił swą zdecydowaną postawą prokuratorów, którzy przeciwstawili się naciskom władzy wykonawczej.

Pierwszy raz w tym roku Gazeta Prawna wyróżniła postawę na rzecz obrony praw człowieka i obywatela, a otrzymał ją MAREK ANTONI NOWICKI, adwokat, który popularyzuje orzecznictwo Trybunału w Strasburgu.