Do końca lutego minister sprawiedliwości powinien ogłosić termin egzaminu na aplikacje notarialne.

- Publikacja następuje na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej - wyjaśnia Monika Madurowicz z departamentu nadzoru nad aplikacjami prawniczymi w Ministerstwie Sprawiedliwości. Egzamin odbywa się zazwyczaj na przełomie maja i czerwca, dodaje.

Resort sprawiedliwości przygotował właśnie projekt nowelizacji ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych i Prawo o notariacie, który ma uwzględnić dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego dotyczące otwarcia zawodów prawniczych. Jednak Trybunał nie zakwestionował przepisów dotyczących aplikacji notarialnych, ale wniosek dotyczący egzaminów notarialnych czeka na rozpatrzenie.

Dalsze ułatwienia

- Projekt ministerialny przewiduje dalsze ułatwienia w dostępie do zawodu - wyjaśnia Czesława Kołcun, prezes warszawskiej Rady Izby Notarialnej. Otwarcie zawodu notariusza nastąpiło już w 2005 roku, gdy Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo o notariacie. Wtedy wprowadzono państwowy egzamin dopuszczający do zawodu. Przeprowadza go komisja, w której zasiadają przedstawiciele resortu.

Pozytywną ocenę otrzymuje osoba, która uzyskała co najmniej 35 punktów na 60. Następnie przystępuje ona do egzaminu ustnego, za który nie może otrzymać więcej niż 40 punktów. Propozycja ministerstwa zakłada, że test egzaminacyjny zawiera 150 pytań, a kandydat uzyskuje pozytywny wynik po otrzymaniu 100 punktów.

Pozytywny wynik egzaminu notarialnego otrzymuje zdający, który uzyskał łącznie za część pisemną i ustną co najmniej 70 punktów. Od uchwały komisji służy zdającemu odwołanie do ministra sprawiedliwości.

- Nie upieramy się przy egzaminach ustnych - mówi Czesława Kołcun.

Odbycie aplikacji notarialnej nie jest obecnie warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu notarialnego umożliwiającego wykonywanie zawodu notariusza.

Bez aplikacji

Bez odbycia aplikacji mogą do niego przystąpić:

  • doktorzy nauk prawnych,
  • osoby, które po studiach prawniczych były zatrudnione na podstawie umowy o pracę na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa przez pięć lat,
  • osoby, które po ukończeniu studiów prawniczych wykonywały osobiście, w sposób ciągły usługi polegające na stosowaniu lub tworzeniu prawa przez co najmniej pięć lat (w projekcie dodano nie dłużej niż dziesięć lat przed złożeniem wniosku)
  • osoby, które po ukończeniu studiów prowadziły przez pięć lat działalność gospodarczą, której przedmiotem było świadczenie pomocy prawnej,
  • osoby, które pracowały przez pięć lat na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego,
  • osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki lub radcowski.

Projekt jest w uzgodnieniach społecznych i niebawem trafi pod obrady rządu.

113 aplikantów notarialnych odbywa teraz szkolenie

KATARZYNA ŻACZKIEWICZ

katarzyna.zaczkiewicz@infor.pl

Podstawa prawna

■ Ustawa z 17 czerwca 2004 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2002 r. nr 42, poz. 369 z późn. zm).