Krajowa Rada Sądownictwa zarzuca resortowi sprawiedliwości brak jasnych i spójnych założeń w zakresie racjonalizacji struktury sądów oraz wzmocnienia statusu sędziego, a także założeń regulujących dostęp do zawodów prawniczych.

Według KRS propozycje uregulowania dostępu do zawodów prawniczych stanowią powrót do idei stworzenia nowej korporacji doradców prawnych.

- Utworzenie takiej korporacji jest niepotrzebne. Ponadto dopuszczenie do doradztwa prawnego osób, które zdadzą egzamin I stopnia, stworzy niebezpieczeństwo, że nie będą one wystarczająco kompetentne - mówi sędzia Marek Celej, dyrektor biura prawnego KRS.

Członkowie Rady wytykają resortowi niekonsekwencję sformułowania odnoszącego się do rezultatu takiego egzaminu. Sędziowie nie są bowiem pewni, czy będzie on ujednoliconym egzaminem otwierającym drogę do aplikacji zawodowych czy tylko pierwszym etapem rekrutacji na aplikację ogólną. Rada nie widzi też uzasadnienia w przyznaniu ministrowi sprawiedliwości prawa do określania liczby miejsc na poszczególnych aplikacjach. Powinny zostać określone obiektywne przesłanki określania liczby osób na aplikacjach oraz zapewniony udział korporacji w ich ustalaniu - uważa KRS.

Zastrzeżenia KRS dotyczą także planowanej zmiany, która ma uczynić z ministra sprawiedliwości organ odwoławczy w sprawach przeniesienia sędziego do innego wydziału w sądzie.

- Jest to zbędne. To kolegium sądu powinno decydować o podziale czynności, w tym o przydziale sędziów do poszczególnych wydziałów - twierdzi Marek Celej.

Dodaje, że propozycja resortu może doprowadzić do wzmocnienia nadzoru administracyjnego ministra sprawiedliwości nad sądami. Jest to sprzeczne z zapowiedziami szefa resortu, który obejmując swój urząd, zapewniał, że będzie dążył do zmniejszenia takiego nadzoru. Członkom Rady nie podoba się także pomysł wprowadzenia zakazu awansowania wiceprezesa sądu na stanowisko prezesa.

- Jesteśmy zdania, że doświadczenie zdobyte na stanowisku wiceprezesa jest pomocne do należytego wypełnienia obowiązków prezesa. Jest to naturalna droga awansu - tłumaczy sędzia Barbara Godlewska-Michalak, rzecznik KRS.

Rada pochwaliła planowane działania ministerstwa zmierzające do ograniczenia właściwości sądów do takich spraw, które powinny być rzeczywiście rozstrzygane przez niezawisłych sędziów. Wskazała jednocześnie, że należy dokonać analizy, dzięki której możliwe będzie wskazanie rodzaju spraw, które mogą być przekazane innym organom niż sądom.

- Trzeba jednak pamiętać, że ocenialiśmy jedynie założenia. Mamy nadzieję, że przygotowując projekty nowelizacji, minister uwzględni nasze zastrzeżenia - podsumowuje Marek Celej.

MaŁgorzata Kryszkiewicz

malgorzata.kryszkiewicz@infor.pl